FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घुम्ति सेवा सम्बधी प्रतिवेदनको प्रति । ७९/८० Tuesday, March 5, 2024 - 13:44 PDF icon वेबसाईटमा प्रकाशन गरिको घुम्ति सेवा सम्बधी प्रतिवेदनको प्रति.pdf
स्थानीय आर्थिक विकासको मुल्याङ्कन तथा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय विकास सेवा संचालन गरेको प्रतिवेदन । ७९/८० Sunday, March 3, 2024 - 16:25 PDF icon स्थानीय आर्थीक विकासको मुल्याङ्कन तथा स्थानीय आर्थीक विकाष योजना दस्तावेज medpa.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७९।०८० ८०/८१ Tuesday, August 1, 2023 - 14:08 PDF icon आ.व. २०७९।०८० को समिक्षा प्रतिवेदन फाईनल.pdf
आ.व. २०७९/०८० को वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सूचना ७९/८० Monday, July 17, 2023 - 15:50 PDF icon वित्तीय प्रगति २०७९-०८०.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७८।०७९ ७८-७९ Thursday, December 15, 2022 - 15:42 PDF icon बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७८।०७९.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७७।०७८ ७७/७८ Thursday, August 26, 2021 - 15:35 PDF icon वार्षक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७७।०७८.pdf