FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालय

गन्यापधुरा गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण विद्यालयको विवरण

                            वडा न १

 • असिग्राम माध्यमिक विद्यालय रुवाखाेला
 • सरस्वति माध्यमिक विद्यालय भात्काडा
 • असिग्राम निम्नमाध्यमिक विद्यालय राउनाकाेट
 • श्री चित्रकुट प्रा वि जर्मना
 • श्री आदर्श प्रा वि डुम्राखोलि
 • श्री दैपाल पुर्व प्रा वि खाेलि
 • श्री जनज्वती ईङ्गलिस बाेर्डिङ्ग स्कुल भात्काडा
 • श्री सन विम ईङ्गलिस बाेर्डिङ्ग स्कुल सुर्यनगर सेटीगाउँ

                            वडा न २

 • श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय बडाल 
 • श्री दरपुर निम्नमाध्यमिक विद्यालय काेरगाउँ
 • श्री भुवनेश्वरी निम्नमाध्यमिक विद्यालय चम्साल
 • श्री सरस्वति प्रा वि जिम्रोडा
 • श्री सिमेश्वर प्रा वि कुजाकोट
 • श्री लाटा गन्याप प्रा वि मालिगाउँ
 • श्री समैजि प्रा वि थलकोट
 • श्री माेर्निङ्ग बेल ई बो स्कूल दरपुर
 • श्री हर्टविट ई बाो स्कूल बडाल

                            वडा न ३

 • श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सकायल
 • श्री समैजि निम्नमाध्यमिक विद्यालय गौलिगाउँ
 • श्री आदित्य निम्नमाध्यमिक विद्यालय नवलपुर
 • श्री जनचेतना प्रा वि रुलाकोट
 • श्री सृजना ईङ्गलिस बोर्डिङ्ग स्कूल सकायल

                            वडा न ४

 • श्री भुवनेश्वरि माध्यमिक विद्यालय  जैसेरा
 • श्री लाटामाण्डौ निम्नमाध्यमिक विद्यालय रुमायल
 • श्री गणेश प्रा वि मेड्डि
 • श्री गुरुकुल पव्लिक ई बो स्कूल जैसेरा

                            वडा न ५

 • श्री सिताराम माध्यमिक रेल
 • श्री जनता प्रा वि कोराल
 • दुर्गा प्रा वि मोई
 • सरस्वति प्रा वि कापडिगाउँ