FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि निर्देशिका २०८० ७९/८० 06/01/2023 - 10:30 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८०.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 06/01/2023 - 10:30 PDF icon राजपत्रमा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ पहिलो संसोधन २०८०।०२।१४ ७९/८० 06/01/2023 - 10:28 PDF icon अपांगता परिचय पत्र कार्यविधि.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 11:52 PDF icon शिक्षा ऐन २०७९.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७९ । ७९/८० 02/23/2023 - 11:51 PDF icon गन्यापधुरा शिक्षा विधयेक २०७९.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मदिरा प्रतिवन्ध गर्नबनेको कार्यविधि, २०७८ ७९/८० 08/28/2022 - 12:09 PDF icon मदिरा प्रतिवन्ध कार्यविधि२०७८.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८-७९ 07/06/2022 - 14:18 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा विनियोजन ऐन २०७९.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७८-७९ 07/06/2022 - 14:18 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन २०७९.pdf
विषयगत समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 05/26/2022 - 11:11 PDF icon विषयगत समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/18/2022 - 13:20 PDF icon असंगठित क्षेत्रकाअसहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf

Pages