FAQs Complain Problems

समाचार

व्यवसाय दर्ता सिफारिस गर्ने प्रक्रिया के हाेॽ

लाग्ने समय: सोहि दिन

जिम्मेवार अधिकारी: वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव

सेवा दिने कार्यालय: वार्ड कार्यालय

आवश्यक कागजातहरु: १.निबेदन पत्र २.व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

प्रक्रिया: १.निबेदन सहित तोकिएको काग जातहरु पेश गर्ने |