FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:09 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
पदाधिकारी आचार सहिता २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:08 PDF icon पदाधिकारी आचार सहिता २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:06 PDF icon निर्णय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यिविध, २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:05 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यिविध, २०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:03 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 10:59 PDF icon कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ pdf ७४/७५ 05/13/2021 - 10:57 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ pdf.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 10:56 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages