FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:23 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि‚२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:22 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि‚२०७५.pdf
एफ एम रेडीयो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:21 PDF icon एफ एम रेडीयो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:21 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
आर्थिक सहायता (नियमित र व्यवस्थित गर्ने) कार्यविधि‚२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:20 PDF icon आर्थिक सहायता (नियमित र व्यवस्थित गर्ने) कार्यविधि‚२०७५ .pdf
आर्थिक एन २०७५ pdf ७५/७६ 05/13/2021 - 11:19 PDF icon आर्थिक एन २०७५ pdf.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि‚२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 11:19 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि‚२०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:13 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४ .pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धि निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 11:12 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धि निर्देशिका २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४ pdf ७४/७५ 05/13/2021 - 11:11 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४ pdf.pdf

Pages